Trang chủ Đăng kí Đăng nhập Liên hệ
 
AD365
Hình thức tính phí
 
  Thông báo
More...
Tập trung nghiên cứu và phát triển quảng cáo online, cung cấp các dịch vụ quảng cáo online cho khách hàng.
 
03-30
03-30
     
Loại quảng cáo  
Quảng cáo đan xen mobile
Quảng cáo đan xen là quảng cáo được thêm vào giữa hoặc toàn màn hình.
Quảng cáo banner mobile
Quảng cáo banner là quảng cáo được hiển thị cố định ở trên đầu hoặc cuối trang web.
Quảng cáo popup
Quảng cáo popup là quảng cáo tự động nhảy ra sau khi truy cập trang web.
Quảng cáo biểu ngữ
Quảng cáo biểu ngữ là hình thức quảng cáo sử dụng cả hình ảnh lẫn văn bản để đạt hiệu quả quảng cáo tốt nhất.